Så får du din goda idé

Att vara företagare kräver att du har fått en bra idé eller startar i en bransch som du tror på att du kan göra det bättre än konkurrenterna. Men goda idéer kan vara svåra att få och vara ett hinder för dina drömmar. Här försöker vi att hjälpa dig med att få en bra idé.

Missnöjdhet kan vara din vän

Det är aldrig roligt att vara missnöjd. Men missnöjdhet är säker begrundat eftersom det finns något som inte fungerar optimalt. Det betyder att det är ett område som du tycker att sakerna kan förbättras. Tänk över möjligheterna och låt din missnöjdhet växa sig till en idé som kan förbättra sakernas tillstånd. Missnöjdhet skapar goda idéer och så kan man vända det negativa till något brukbart.

Bygg vidare på det som redan fungerar

Det är inte en nödvändighet att du hittar på en riktigt bra idé för att bli en bra företagare. Många företagare tittar på det som redan fungerar och tänker på hur det kan optimeras och göras bättre. Om man tar en bred marknad och specialiserar sig innanför en gren så är det möjligt att komma till tops med hårt arbete.

Upplev andra kulturer

Om man vill ha en bra idé så kan det vara bra att titta på andra ställen i världen. En resa till utlandet gör dig mera kreativ. Alternativt kan du tänka på utlandet när du brainstormar. Har de något som fungerar bra och varför fungerar det bra? Kreativiteten kan hämtas ifrån många ställen.

Leta efter personer som kan hjälpa dig

Om du gärna vill vara en företagande och har en bra idé så är din umgängeskrets viktig. Du kan söka råd hos företagare som redan har kommit igång med deras idé. Hur fick de den, och vad gjorde att de fick den? Här kan man hämta goda råd och inspiration. Därtill så kan en kreativ umgängeskrets vara bra. Lika barn leker bäst sägs det. Om du befinner dig ihop med kreativa människor så kommer du också att få flera inputs, idéer och tankar som du kan bygga vidare på. Dessa saker kan vara startskottet till din firmadröm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *